Pinoterapia

Wdrażając się w tajniki metody, natrafimy na autorską koncepcję łańcuchów synkinetycznych oraz stref sympatykotonii (porównywane swoim kształtem do ośmiornic). Wyżej wymienione łańcuchy synkinetyczne są swego rodzaju mapą, według której analizujemy pacjenta w poszukiwaniu dysfunkcji. Ściślej mówiąc jej przyczyny.

Nadrzędną zasadą doktora jest wycofywanie chorób narządu ruchu poprzez naprawę funkcji, których utrata doprowadziła do tychże chorób. Łańcuchy synkinetyczne są czymś w rodzaju archaicznych wzorców ruchu, przede wszystkim gadzich i ssaczych. Wzorce te nabywamy w procesie ontogenezy. Nasza lokomotoryka, odżywianie, mowa niewerbalna czy oddychanie są wiec czynnościami łańcuchowymi. Zespół mięśni podrzędnych w stosunku do układu pozapiramidowego przy wykonywaniu powyższych czynności kinematycznych nazwiemy łańcuchem synkinetycznym (np. wykroku lub odbicia).

Cała metoda leczenia ozdobiona jest charakterystycznym nazewnictwem o zabawnym, kolokwialnym wydźwięku. Nomenklatura opisująca wszystkie patologiczne zjawiska zachodzące w naszym układzie ruchu stała się nową łaciną dla terapeutów pracujących tą metoda. Wymienić tutaj należy np. jętki, muldy, dziadowskie żyły czy wcześniej wymienione ośmiornice. Metoda dra Składowskiego naprawdę pozwala rozwijać się w pracy z pacjentem, otwiera umysł i oczy na wiele możliwości leczenia.

Zastosowanie: Ortopedia, Neurologia, Fizjoterapia Sportowa, Fizjoterapia pooperacyjna.

Pozostałe specjalizacje